Вітаємо на веб-сайті www.panoplyhealth.com.ua (надалі “panoplyhealth.com.ua”), яким володіє й керує компанія Panoply Inc. Ця Угода містить Умови обслуговування, на яких ви й інші організації (разом – “Користувач”), від імені яких використовуються послуги сайту panoplyhealth.com.ua, можуть отримувати доступ до продуктів, послуг, інформації та інших матеріалів, представлених на сайті panoplyhealth.com.ua.

 

Перед початком використання сайту panoplyhealth.com.ua уважно ознайомтеся з наведеними положеннями й умовами, оскільки вони визначають правила використання сайту panoplyhealth.com.ua і всіх представлених на ньому продуктів, послуг, інформації та інших матеріалів.

 

Відвідуючи й використовуючи сайт panoplyhealth.com.ua, ви погоджуєтеся дотримуватися наведених нижче Умов обслуговування. Ми розробили ці правила й інструкції для захисту вас та інших користувачів. Просимо повідомляти нам про відомі вам випадки порушення цих Умов обслуговування іншими користувачами, щоб ми могли вжити відповідних заходів.

1. Прийняття Умов обслуговування

Отримуючи доступ, переглядаючи або використовуючи продукти, послуги, інформацію або інші матеріали, представлені на сайті panoplyhealth.com.ua, ви, тобто Користувач, підтверджуєте, що зрозуміли ці Умови обслуговування, приймаєте їх і погоджуєтеся їх виконувати. Компанія Panoply має право вносити зміни в ці Умови обслуговування. Дата останнього оновлення цих Умов зазначається на цій сторінці. Продовжуючи використовувати сайт panoplyhealth.com.ua після кожного такого оновлення Умов обслуговування, ви тим самим погоджуєтеся прийняти змінені умови.

2. Політика конфіденційності

Використання, зберігання та розголошення конфіденційної інформації, що міститься на сайті panoplyhealth.com.ua, може регламентуватися федеральними й державними законами, зокрема законами про право на недоторканість особистого життя та конфіденційність медичних даних. Окрім того, положення державних законів, що стосуються статусу ВІЛ, психічного здоров’я, інформації про генетичну діагностику й зловживання алкоголем і наркотичними речовинами, можуть також поширюватися на використання, зберігання та розголошення конфіденційної інформації, представленої на сайті panoplyhealth.com.ua. Компанія Panoply зобов’язується дотримуватися всіх застосовних федеральних і державних законів, правил та нормативних актів. Для отримання докладної інформації щодо нашої Політики конфіденційності й безпеки перейдіть за посиланням “Політика конфіденційності” внизу кожної сторінки.

 

Реєструючись на сайті компанії Panoply, ви погоджуєтеся регулярно отримувати повідомлення від компанії Panoply стосовно клінічних досліджень, які, судячи з наданої вами інформації, можуть вас зацікавити. Якщо ви не бажаєте отримувати жодної інформації від компанії Panoply, ви можете вказати це у своєму профілі після реєстрації. Ситуації, в яких компанія Panoply може звернутися до вас, докладно описано в Політиці конфіденційності.

3. Припинення обслуговування

Компанія Panoply має право на власний розсуд негайно призупинити чи скасувати дію цих Умов обслуговування й / або позбавити користувача можливості користування сайтом panoplyhealth.com.ua та/або іншими послугами, пропонованими компанією Panoply, без попередження та повідомлення причин.

 

Якщо компанія Panoply на власний розсуд вирішить, що користувач порушив будь-яке з положень цих Умов обслуговування або вчинив інші дії, що є неприйнятними для panoplyhealth.com.ua, компанія має право (а) попередити користувача електронною поштою про порушення Умов обслуговування; (б) видалити будь-які дані, надані користувачем компанії Panoply; (в) відмовити користувачу в доступі до сайту panoplyhealth.com.ua та/або іншим послугам, які компанія Panoply надавала користувачу; (г) сповістити державні органи охорони правопорядку, передати їм дані та/або співпрацювати з ними для подальших дій; та/або (д) вжити будь-яких інших заходів, які вважатиме за потрібне.

4. Внесення змін до panoplyhealth.com.ua

Компанія Panoply має право вносити зміни до сайту panoplyhealth.com.ua або припинити його діяльність без попередження та будь-яких зобов’язань перед вами та іншими користувачами.

5. Вміст повідомлень

Ви розумієте й погоджуєтеся, що ви несете відповідальність за вміст усіх повідомлень, розміщених і надісланих вами або іншими користувачами вашого облікового запису (які користуються ним із вашого дозволу або без нього), так само як і за наслідки, спричинені такими матеріалами. Якщо Компанія Panoply на власний розсуд вирішить, що ви порушили якісь із наведених нижче правил, вона має право негайно й без попередження скасувати вашу реєстрацію.

 

Цим ви погоджуєтеся не використовувати сайт panoplyhealth.com.ua з метою поширення, надсилання або публікації в будь-якому розділі сайту panoplyhealth.com.ua або на інших сайтах, підтримуваних компанією Panoply, будь-яких повідомлень або матеріалів, зокрема текстових, графічних, відео-, аудіоматеріалів і комп’ютерних програм, що є незаконними, протиправними, надокучливими, наклепницькими, такими, що дискредитують, образливими, погрозливими, зловмисними, вульгарними, непристойними, сексуально орієнтованими, неправдивими, містять залякування, образу на підставі расовою належності, а також матеріалів будь-якого роду або характеру, що з інших причин є неприйнятними або такими, що заохочують до дій, за які передбачена відповідальність за карним чи цивільним кодексом та які іншим чином порушують застосовні місцеві, регіональні, державні та міжнародні закони чи нормативні акти, або пропагують вживання контрольованих речовин. Компанія Panoply має право видалити будь-які матеріали із сайту panoplyhealth.com.ua, не повідомляючи вас та інших користувачів panoplyhealth.com.ua. Ви зобов’язуєтеся не видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу, удавану або реальну, зокрема за співробітника або консультанта компанії Panoply. Ви зобов’язуєтеся не публікувати матеріали й не брати участь у будь-яких обговореннях із метою скоєння протизаконних дій на сайті panoplyhealth.com.ua або з використанням цього сайту.

 

Ви розумієте та погоджуєтеся з наведеними нижче пунктами: (а) компанія Panoply надає вам доступ до матеріалів, захищених авторськими правами, товарними знаками й / або іншими правами на об’єкти інтелектуальної власності та речовими правами (надалі “Права”); (б) ці Права є чинними та захищеними на всіх носіях та в усіх технологіях, що існують на цей момент або будуть розроблені в майбутньому; і (в) якщо не зазначено інше, ви маєте використовувати такі матеріали відповідно до цих Умов обслуговування, застосовних авторських прав, товарних знаків та інших законів. Ви не повинні копіювати, відтворювати, транслювати, поширювати, публікувати, використовувати в комерційних цілях або в інший спосіб передавати будь-які матеріали, представлені на сайті panoplyhealth.com.ua, на які поширюється дія цих Прав. Відповідальність за доведення того факту, що будь-яка інформація, програмне забезпечення, зображення або інші матеріали, представлені на panoplyhealth.com.ua, не захищені Правами, покладається виключно на вас. Ви визнаєте, що компанія Panoply придбала Права на використання всіх матеріалів, розміщених на panoplyhealth.com.ua (як описано нижче), і що ви не набуваєте жодних Прав, завантажуючи ці матеріали.

 

Ви надаєте компанії Panoply та її афілійованим особам безоплатне, безстрокове, чинне по всьому світі, невідкличне, невиключне право (разом з усіма особистими неречовими правами) і ліцензію на використання, відтворення, змінення, адаптацію, публікацію, переклад, створення похідних творів, розповсюдження, оприлюднення, представлення та відображення матеріалів, розміщених у будь-якому “загальнодоступному розділі” сайту panoplyhealth.com.ua (за винятком особистих користувацьких розділів), повністю чи частково, а також дозволяєте компанії Panoply включати ці матеріали в інші твори в будь-якій формі, на будь-якому носії або за допомогою будь-якої технології, сучасної або такої, що буде розроблена в майбутньому, впродовж усього терміну чинності будь-яких Прав на ці матеріали. Передаючи інформацію на веб-сайт компанії Panoply, ви стверджуєте й гарантуєте, що власник будь-яких Прав, зокрема особистих неречових прав на таку інформацію, дійсно та остаточно відмовився від використання всіх цих прав, у чинний спосіб без можливості відкликання передавши вам право надання означеної вище ліцензії. Ви розумієте й погоджуєтеся, що Користувачі можуть отримувати доступ до цих матеріалів, відображати, переглядати, зберігати та відтворювати їх для особистого використання.

6. Права інтелектуальної власності компанії Panoply

Якщо в цьому документі не зазначено інше, компанія Panoply не надає вам жодних явних прав або таких, що маються на увазі, щодо патентів, авторських прав, товарних знаків або комерційної таємниці. Несанкціоноване використання будь-яких матеріалів, представлених на сайті panoplyhealth.com.ua, може вважатися порушенням патентного законодавства, закону про авторські права, товарні знаки, комерційні таємниці, законодавства, що регулює права на особисте життя та публічне використання або інших нормативних актів і статутів. Звертаємо вашу увагу на те, що компанія Panoply активно й рішуче захищає свої права на інтелектуальну власність за всією суворістю закону.

 

Матеріали сайту panoplyhealth.com.ua захищено знаком авторського права “© Panoply Inc. 2001. Усі права захищено.” Компанія Panoply також володіє авторським правом на сайт panoplyhealth.com.ua як на колективний здобуток і / або компіляцію й правами на бази даних, що виникають на підставі відбору, координування, упорядкування та вдосконалення матеріалів, представлених на сайті panoplyhealth.com.ua.

 

Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart і будь-які інші назви, логотипи й символи, що дозволяють ідентифікувати продукти, послуги, інформацію та інші матеріали компанії Panoply, є фірмовими марками Panoply, тому використання їх у будь-який спосіб без явного письмового дозволу компанії Panoply суворо заборонено. Інші назви продуктів та компаній, що зустрічаються в цьому документі, можуть бути товарними знаками відповідних власників, і ці треті особи можуть мати право активно захищати свої права інтелектуальної власності за всією суворістю закону.

7. Матеріали й продукти третіх сторін

Інформація й інші матеріали, представлені на panoplyhealth.com.ua, цілком або частково були підготовлені третіми сторонами, не афілійованими з компанією Panoply. Компанія Panoply не дає жодних гарантій стосовно такої інформації та інших матеріалів і продуктів, а також не бере на себе жодної відповідальності або зобов’язань щодо рішень, прийнятих на підставі такої інформації або матеріалів, так само й щодо використання таких продуктів. Матеріали, представлені компанією Panoply, не повинні вважатися еквівалентною заміною консультації та/або оцінки кваліфікованих медичних фахівців. Листування або інші домовленості між Користувачем і такими третіми сторонами є стосунками виключно між Користувачем та третьою стороною, які можуть регулюватися правилами й умовами, визначеними третьою стороною. Користувач погоджується з тим, що компанія Panoply не несе відповідальність за будь-які збитки або шкоду, що сталися внаслідок таких домовленостей або присутності таких третіх сторін на сайті panoplyhealth.com.ua.

8. Посилання на інші веб-сайти

Компанія Panoply може на власний розсуд розміщувати посилання на інші сайти у Всесвітній комп’ютерній мережі для зручності своїх користувачів. Ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення високої якості матеріалів на нашому сайті, але інші сайти підтримуються третіми сторонами, контролювати які компанія Panoply не має жодної можливості. Отже, компанія Panoply категорично відмовляється від будь-якої відповідальності за вміст, достовірність інформації та інших матеріалів, якість продуктів або послуг, що надаються або рекламуються на веб-сайтах третіх сторін. Окрім того, розміщення цих посилань не означає, що компанія Panoply через свій сайт або в інший спосіб підтримує будь-які треті сторони, веб-сайти, продукти й послуги, пропоновані третіми сторонами.

9. Ваш пароль

Для використання певних розділів сайту panoplyhealth.com.ua потрібен пароль. Вам необхідно буде вибрати унікальне ім’я користувача для входу в систему (“Ім’я користувача”) й пароль (“Пароль”). Кожне Ім’я користувача й пов’язаний із ним Пароль можуть використовуватися лише одним Користувачем. Будь-яка особа, що знає Ім’я користувача й Пароль, може отримати доступ до розділів сайту panoplyhealth.com.ua, доступних за підпискою, і до інформації, що належить Користувачу.

 

Це означає, що Паролі потрібно зберігати в таємниці. Погоджуючись з Умовами обслуговування, ви погоджуєтеся самостійно нести повну відповідальність за конфіденційність і використання ваших Паролів, а також за всі відносини, що виникають внаслідок використання Паролів на сайті panoplyhealth.com.ua. Щойно вам стає відомо про втрату, крадіжку або несанкціоноване використання вашого Пароля, негайно повідомте компанії Panoply про цей випадок. Компанія Panoply має право видалити чи змінити Пароль або позбавити Користувача привілеїв чи відмовити в обслуговуванні в будь-який момент і з будь-якої причини.

10. Відновлення втраченого або забутого пароля

Якщо ви намагаєтеся увійти на наш сайт, але забули пароль, компанія Panoply надішле вам електронною пошту повідомлення з посиланням на сайт, де ви зможете відновити свій пароль. Якщо ви забули і пароль, і відповідь на контрольне запитання, з міркувань безпеки й конфіденційності ваш обліковий запис буде заблоковано, доки ви не пригадаєте пароль або відповідь. Ви можете також надіслати повідомлення на адресу information@panoplyhealth.co.uk., пояснивши ситуацію, і ми відновимо ваш доступ до системи.

11. Конфіденційність в Інтернеті

Користування Інтернетом, у тому числі сайтом panoplyhealth.com.ua, відбувається на власний ризик користувача й має здійснюватися з дотриманням всіх застосовних місцевих, державних і міжнародних законів та нормативних актів. Хоча компанія Panoply докладає всіх можливих зусиль для того, щоб сайт panoplyhealth.com.ua був безпечним, захищеним і надійним, варто пам’ятати, що неможливо гарантувати повну конфіденційність спілкування або матеріалів, що передаються з використанням сайту panoplyhealth.com.ua або компанії Panoply через Інтернет. Отже, компанія Panoply та її афілійовані особи не несуть відповідальності за безпеку інформації, переданої через Інтернет, достовірність інформації, розміщеної на сайті panoplyhealth.com.ua, або за наслідки використання такої інформації. Ви берете на себе всі ризики, пов’язані з використанням Інтернету, у тому числі сайту panoplyhealth.com.ua, і маєте самостійно приймати рішення в таких справах.

12. Безпека сайту panoplyhealth.com.ua

Будь-яке несанкціоноване використання сайту panoplyhealth.com.ua й навіть спроби зробити це, у тому числі його “злам”, може мати наслідком карну та / або цивільну відповідальність. Для вашого захисту компанія Panoply має право переглядати, аналізувати й реєструвати активність на сайті panoplyhealth.com.ua без попередження та запиту вашого дозволу. Будь-яка інформація, отримана шляхом аналізу, перегляду або реєстрації активності на сайті panoplyhealth.com.ua, підлягає перевірці правоохоронними органами у випадку здійснення слідчих дій або судового переслідування у зв’язку з підозрою в скоєнні злочинних дій на сайті panoplyhealth.com.ua. Компанія Panoply також зобов’язується виконувати всі судові розпорядження, зокрема надавати таку інформацію за запитом.

13. Події, що не залежать від компанії Panoply

Ви зобов’язуєтеся звільнити й убезпечити компанію Panoply від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, які виникли з причини, що не залежить від компанії Panoply, зокрема через несправність електронного та механічного обладнання, комунікаційних ліній, телефонів та інші проблеми зі зв’язком, комп’ютерні віруси, несанкціонований доступ, крадіжку, помилки оператора, складні погодні умови, землетруси, стихійні лиха, страйки та інші проблеми з персоналом, військові дії або урядові обмеження.

14. Відмова від надання гарантії. Відшкодування збитків компанії Panoply

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИМ НИЖЧЕ ТА ВИЗНАЄТЕ:

 

ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ САЙТОМ panoplyhealth.com.ua НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. САЙТ panoplyhealth.com.ua НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ “ЯК Є” ТА “ЗА НАЯВНОСТІ”. КОМПАНІЯ Panoply ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЗАЯВ Й УМОВ, ОКРІМ ТИХ, ЩО ЯВНИМ ЧИНОМ ВИЗНАЧЕНІ В ЦИХ УМОВАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ, І БЕЗ ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ (НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ) ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЗАЯВ АБО УМОВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНАМИ, КОНВЕНЦІЯМИ, ПРАКТИКОЮ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ. КОМПАНІЯ Panoply НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЩО САЙТ panoplyhealth.com.ua ВІДПОВІДАТИМЕ ВАШИМ ВИМОГАМ АБО ПРАЦЮВАТИМЕ В БЕЗПЕРЕРВНОМУ РЕЖИМІ, ЗА ГРАФІКОМ, БЕЗПЕЧНО Й БЕЗ ПОМИЛОК.

 

ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ АБО В ІНШИЙ СПОСІБ ОТРИМАТИ МАТЕРІАЛИ Й / АБО ДАНІ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ panoplyhealth.com.ua НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД І РИЗИК, САМОСТІЙНО НЕСУЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОГО КОМП’ЮТЕРА АБО ВТРАТУ ДАНИХ, СПРИЧИНЕНІ ТАКИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА/АБО ДАНИМИ. КОМПАНІЯ Panoply НЕ ГАРАНТУЄ ДОСТОВІРНІСТЬ АБО ПОВНОТУ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ДОСТУПНОЇ НА САЙТІ panoplyhealth.com.ua АБО ОТРИМАНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЬОГО САЙТУ. КОМПАНІЯ Panoply НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ Й НЕДОЛІКИ В ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗА РЕЗУЛЬТАТИ, ОТРИМАНІ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КОМПАНІЯ Panoply НЕ НАДАЄ ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, МЕДИЦИНИ, КОНСУЛЬТУВАННЯ АБО ІНШИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ АБО ПОРАД. ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ І ПРОБЛЕМ КОМПАНІЯ Panoply РАДИТЬ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЯМИ ТА ПО ДОПОМОГУ ДО ФАХІВЦІВ.

15. Обмеження відповідальності

КОМПАНІЯ Panoply НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, УМИСНІ, ШТРАФНІ АБО ВТОРИННІ ЗБИТКИ, ЯК ПЕРЕДБАЧУВАНІ, ТАК І РАПТОВІ, ЩО СТАЛИ НАСЛІДКОМ: (А) ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ panoplyhealth.com.ua; (Б) НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ПЕРЕДАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЧИ ДАНИХ АБО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НИХ; (В) ПОРУШЕННЯ ЦИХ УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ; ДО ТАКИХ ЗБИТКІВ, ЗОКРЕМА, НАЛЕЖАТЬ ВИТРАТИ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ ЗАМІСТЬ ВТРАЧЕНИХ, ЗБИТКИ ЧЕРЕЗ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ, ДАНИХ ТА ІНШИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ Panoply БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

16. Відшкодування

Ви погоджуєтеся відшкодувати збитки й убезпечити компанію Panoply, її дочірні компанії та філії, посадовців, керівників і працівників, а також усі треті сторони, що постачають матеріали для сайту panoplyhealth.com.ua, зокрема Gold Standard Multimedia, від будь-яких претензій або вимог (серед іншого, від судових витрат у розумних межах), висунутих третьою стороною з приводу користування вами сайтом panoplyhealth.com.ua або через будь-які пов’язані із цим обставини.

17. Передача прав

Компанія Panoply може передати свої права й зобов’язання за цими Умовами обслуговування в будь-який момент без попередження.

18. Застосовне законодавство

Ці Умови обслуговування регулюються й тлумачаться відповідно до законів штату Пенсильванія, за винятком колізійного права. Будь-які дії з метою забезпечення виконання цих Умов обслуговування мають розглядатися у федеральному суді або в суді штату Пенсильванія, а всі сторони цих Умов обслуговування погоджуються прийняти юрисдикцію цих судів і місце розгляду справи.

19. Міжнародна застосовність

Керування діяльністю підрозділів Panoply здійснює міжнародна компанія Panoply з офісів у США, представлена місцевими дочірніми компаніями й філіями. Ці Умови обслуговування було складено відповідно до законів штату Пенсильванія й законів Англії та Уельсу, і компанія Panoply не робить жодних заяв стосовно того, що ця інформація та інші матеріали на сайті panoplyhealth.com.ua будуть прийнятними або доступними для використання в інших регіонах, а доступ до них із територій, де певний вміст сайту panoplyhealth.com.ua вважається незаконним, буде заборонено. Особи, що вирішать використовувати сайт panoplyhealth.com.ua в інших регіонах, роблять це на власний ризик і несуть відповідальність за дотримання застосовних місцевих законів.

20. Контактна інформація

Щоб отримати відповіді на будь-які запитання стосовно сайту panoplyhealth.com.ua та отримати додаткову інформацію про компанію Panoply, її продукти й послуги, зверніться до компанії Panoply за адресою information@panoplyhealth.co.uk.

ЯК ІЗ НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЯ

АДРЕСА
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
АДРЕСА ЕЛ. ПОШТИ